Specialistatie in de behandeling ADHD

Sinds 1999 ben ik me gaan specialiseren in het coachen van volwassenen met ADD en ADHD. Ik heb daartoe verschillende cursussen in Nederland maar ook in Amerika gevolgd.