ADHD coaching Joure

Welkom op ADHD-specialist.nl; de website van Age Smilde(m), gespecialiseerd in coaching bij AD(H)D en ASS bij volwassenen.

Op deze website beschrijf ik mijn manier van coachen in mijn praktijk: ADHD coaching Joure*.

Meer dan vijftien jaar heb ik mij gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van ADD, ADHD bij volwassenen. Ik heb daartoe verschillende cursussen in Nederland maar ook in Amerika gevolgd.
In mijn praktijk als ook op de polikliniek van de GGZ te Heerenveen heb ik meer dan 1000 patiënten met AD(H)D gediagnosticeerd en behandeld.

Bij de behandeling betrek ik zo veel mogelijk de ‘omgeving ’. Partners worden bij de gesprekken uitgenodigd.

Spelen de AD(H)D eigenschappen ook in de thuissituatie bijvoorbeeld door problemen in de communicatie in het gezin of met de partner, dan kunnen relatie gesprekken worden georganiseerd.

Toenemend is mij duidelijk geworden, dat ADD en ADHD niet zozeer ziektes zijn die met medicatie moeten worden 'behandeld', maar meer eigenschappen of kenmerken met positieve en negatieve kanten. Het betreft meestal getalenteerde personen, die met de verkeerde gebruiksaanwijzing rondlopen. Ondanks een vaak hoge intelligentie en een grote inzet, lukt het niet om op tijd een opdracht of werkstuk af te ronden, een deadline te halen of zich te concentreren bij het leren van een minder interessant proefwerk of tentamen.
Herhalen deze ervaringen zich dan zie ik vaak moedeloosheid ontstaan. Talentvolle mensen raken gedemoraliseerd, gaan steeds minder hun best doen en ontwikkelen het idee dat ze wel dom zullen zijn.

Als iemand zich bij mij aanmeldt met ADD, ADHD en/of ASS, dan geef ik eerst veel informatie en de suggestie om uit te gaan zoeken of ADD of ADHD een verklaring biedt voor hoe het leven tot nu toe is verlopen. De combinatie van AD(H)D en ASS geeft aanleiding tot zeer wisselend gedrag in verschillende situaties en over de tijd. Zie ook verderop.

A.K. Smilde, AD(H)D coach